Odpovědný zástupce pro provozování živnosti – Kdy je nutný, co musí splnit

7

V případě, kdy podnikatel sám nesplňuje některé všeobecné a zvláštní požadavky pro provozování živnosti, umožňuje mu živnostenský zákon vykonávat podnikatelskou činnost prostřednictvím osoby odpovědného zástupce.

> pokračovat ve čtení

Rozdíl mezi živností ohlašovací (řemeslná, vázaná, volná) a živností koncesovanou

6

Živnostenský zákon rozlišuje dle způsobu vzniku živnostenského oprávnění dvě základní kategorie živností. A to živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací se pak podle podmínek, které musí žadatel splňovat, člení na živnosti řemeslné, vázané a volné. Úplné výčty jednotlivých živností nalezneme v přílohách zákona o živnostenském podnikání.

> pokračovat ve čtení

Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti – 4 různé termíny

5

Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti jsou 4 různé termíny, kdy každý popisuje jinou situaci. Častým omylem je záměna přerušení a pozastavení živnosti. Všeobecně  je podnikatel oprávněn provozovat živnost až do doby, kdy dojde k zániku daného živnostenského oprávnění. Se zánikem živnostenského oprávnění tedy automaticky zaniká právo provozovat podnikatelskou činnost. Živnostenské oprávnění může být ukončeno několika způsoby, buď se jedná o zrušení živnostenského oprávnění provždy, nebo pouze o přerušení či pozastavení provozování živnosti. V prvním případě se tedy jedná o zánik živnosti trvalé povahy. Přerušení či pozastavení provozování živnosti má pouze charakter dočasné povahy.

> pokračovat ve čtení

Podmínky pro založení a provozování živnosti

4

Živnostenský zákon je založen na principu, že kdo splní předepsané podmínky, má právní nárok na vznik živnostenského oprávnění. Tyto podmínky musí splňovat fyzická osoba nejen jako předpoklad pro vznik živnostenského oprávnění, ale je nutné je dodržovat i v průběhu celého podnikání. V opačném případě může dojít k dočasnému pozastavení provozování živnosti či ke zrušení živnostenského oprávnění. V případě právnické osoby musí tyto podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

> pokračovat ve čtení

Rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem

3

Srovnáme-li obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík, najdeme zajisté mezi nimi zásadní rozdíly, které si v následujících řádcích osvětlíme. Živnostenský rejstřík, dříve nazývaný Registr živnostenského podnikání, má oficiální zkratku RŽP. Která je dodnes používaná i pro živnostenský rejstřík.

> pokračovat ve čtení

Jak získat výpis z obchodního rejstříku pro živnostenské podnikání

2

V dnešní době je snad pro každého nejdostupnějším zdrojem informací internet. To stejné platí i v případě obchodního rejstříku. Pokud tedy chce běžný uživatel získat informativní výpis z obchodního rejstříku, nejjednodušší je pro něj najít vše z pohodlí domova na webu. Následující část představí dostupné internetové portály, kde je možné získat výpis z obchodního rejstříku.

> pokračovat ve čtení

Listinný a elektronický opis z obchodního rejstříku z rejstříkového soudu

1

 

Jednou z dalších možností, jak pořídit výpis nebo zjistit potřebné informace z obchodního rejstříku, ať už úředně ověřené či nikoliv, je získat je v úředních hodinách přímo na rejstříkovém soudě, který vede obchodní rejstřík. Informace z obchodního rejstříku každému, kdo se obrátí na soud s žádostí o výpis z obchodního rejstříku, soud takový výpis za poplatek vydá.

> pokračovat ve čtení

Jak ušetřit peníze za energie (bez změny poskytovatele) – Plyn, Voda, Elektřina, Benzín, Nafta

Šetříme energii

Zdražující energie – každým rokem jsme pasivními svědky neustálých oznámení o zdražujících energiích. Musíme být ale opravdu pasivní a pouze platit více? Ne, nechceme Vás navádět k neplacení účtů za elektriku, či plyn, ale právě naopak. Cílem a hlavním mottem je „jak ušetřit energie“. Tedy nejvíce ušetříte za to co nespotřebujete, ať již plyn, elektrika či voda. Rady, tipy a návody na to jak ušetřit a zbytečně neplýtvat energií. Pokud máte typy na ušetření i Vy, neváhejte a podělte se s ostatními čtenáři.
> pokračovat ve čtení

Vztah se zákazníky při provozování vlastního eshopu

Vztah se zákazníky

Podnikání v obchodě (a nemusí jít jen o obchod internetový) je podnikání jako každé jiné a stejně jako v ostatních oborech jsou základním předpokladem rozvoje dobré vztahy se zákazníky. Každý, i když pouze potenciální zákazník je důležitý. Při provozování e-shopu proto musíte dbát na to, abyste s ním komunikovali.

> pokračovat ve čtení

Jak řešit reklamace v eshopu – Jak postupovat

Jak řešit reklamace

Kvalita internetového obchodu se často pozná ve chvíli, kdy je třeba řešit reklamaci. Zákazníci jsou na neochotu související s přijímáním reklamací velmi citliví, a pokud jsou s jejich vyřizováním spokojeni, odpustí provozovateli e-shopu i delší dobu dodání objednávek.

> pokračovat ve čtení