Rozdíly – Platební, Debetní, Kreditní, Charge, Embosovaná karta

Typy karet a rozdíly

Na současném trhu je k dostání několik různých typů platebních karet – kreditní, debetní, charge a embosované. Jaké jsou rozdíly a čím se liší? Jako první by jste si měli dát pozor na to, že i tyto termíny mohou být kombinovány. Tedy dané pojmy jen vyznačují určitou vlastnost, které mohou být zkombinovány – zřídíte-li si k vašemu účtu platební kartu, tak může být debetní a zároveň i embosovaná.

Platební karta – všeobecný termín

Platební karta

Jako první si stanovme termín platební karta. Tímto termínem se myslí jakákoliv karta, kterou vám vydá bankovní či nebankovní společnost. Je to tedy všeobecně ona plastová kartička a víc tento pojem neznamená. Pokud vám někdo sdělí, že má “platební kartu“, tak vám tím v podstatě neřekne vůbec nic. Následně se platební karty dělí na 4 podskupiny.

 • debetní
 • kreditní
 • charge
 • embosované

1. Debetní karta

Debetní Karta

Debetní karty slouží k bezhotovostní platbě u obchodníků a výběru z bankomatů. vybíráte své vlastní peníze, které máte na svém bankovním účtě. A platíte tak těmi penězi, které jste si skutečně vydělali.

V některých případech si lze sjednat přečerpání na mínusu na bankovním účtu. Je si třeba uvědomit, že toto nemá nic společné s debetní kartou. Ta stále jen zpřístupňuje peníze, které jsou k dispozici na účtu. Samotné přečerpání se děje v rámci účtu a ne v rámci této karty.

Mezi nejčastější poplatky patří:

 • poplatek za ztrátu karty (vyřízení nové)
 • poplatek za vedení
 • poplatek za výběr u cizího bankomatu
 • poplatek za výběr v zahraničí

2. Kreditní karta

Kreditní karta

Platí-li klient pomocí kreditní karty, nečerpá své vlastní finance. Není tedy napojena na váš klasický účet, ale na tzv. úvěrový účet. Peníze na transakci si půjčuje od banky. Ta klientovi na konci každého měsíce pošle výpis, na kterém se nacházejí dvě důležité informace – minimální splátka a výše půjčky.

Pokud chce půjčku splatit po několika splátkách, tak zaplatí jen minimální požadovanou sumu. Případně může uhradit celou částku a díky bezúročnému období mu nejsou účtovány úroky. Je třeba zmínit, že přečerpání se v žádném případě nedoporučuje. Zatímco nakupování v rámci bezúročného období je velmi výhodné, tak po jeho překročení nastupují velmi vysoké úroky, které jsou vyšší než u nebankovních společností! Často se lze setkat s tím, že klient banky, který přečerpal kreditní kartu, si jde půjčit do nebankovní firmy. Jen na to, aby to mohl bance doplatit.

Další výjimkou je zde poskytnutí. U debetní karty není žádný problém a na vyžádání je vám vydána společně se zřízením účtu. U kreditní musíte projít tzv. credit scoring – nebo-li ověřením, že jste v minulosti neměli žádné finanční problémy (nejste v registru dlužníků). A zároveň je i ověřen váš měsíční příjem.

3. Charge karta

Charge karta

Charge karta je velmi podobná kreditní – lze vybírat do mínusu. Po uplynutí lhůtu je ovšem nutné splatit celou částku jednorázově. Poplatky a služby: jelikož splacení utracených financí probíhá pouze v bezúročném období, nejsou stanoveny měsíční úroky. Naopak banka účtu pevné roční poplatky – nejčastěji okolo 5000 Kč za rok. Součástí jsou i služby jako pojištění karty. Při ztrátě karty banka přebírá zodpovědnost za provedené transakce v okamžiku ztráty nebo odcizení.

Tato služba (karta) jen určena pro bonitní klienty. Získat charge kartu není vůbec jednoduché a pro jednotlivce téměř nemožné. Vydávány jsou jen klientům (firmám) s dlouho historií u bankovní společnosti. Vlastnit charge kartu se považuje za velmi exkluzivní záležitost a často jsou s ní spojovány i mnohé výhody. Například vstup do VIP salónků na letištích.

Využití charge karty: Charge karty jsou nejčastěji pořizovány pro zaměstnance velikých firem, kteří často jezdí na zahraniční cesty. Zde platí právě charge kartou a firma vyrovná utracené peníze po jejich návratu.

4. Embosovaná karta

Embosovaná karta

Embosované karty jsou oproti elektronickým kartám velmi jednoduše rozlišitelné – mají na svém povrchu vystouplé písmo. Mezi největší přednosti patří široké využití, možnost platby v zahraničí a na internetu.

Tuto kartu je možno vydat jako debetní nebo kreditní kartu. Tedy zde dochází ke kombinování vlastností, na které jste byli upozorněni na začátku. Jen pro připomenutí zopakujme možnosti. Debetní embosovaná karta – peníze se odečítají od hotovosti přítomné na účtě klienta. Kreditní embosovaná karta – klient si při platbě půjčuje peníze od banky a vrací je později.

Výhody a nevýhody embosovaných karet – mezi přednosti patří především:

 • širší využití – lze platit u obchodníků vybavených jak elektronickou, tak i mechanickou čtečkou
 • umožňuje platbu po internetu
 • embosovanou kartou lze platit i v cizině

Naopak lze narazit i na pár nepříjemností spojených právě s embosovanou kartou:

 • oproti klasické elektronické kartě jsou poplatky za vedení a při ztrátě vyšší
 • u mechanických čteček je vyšší riziko zneužití
 • embosované karty nejsou dávány automaticky – často je nutno o ni zažádat

Embosované karty jsou jsou zastoupeny dvěma značkami – Visa a Mastercard. Ty se dále dělí na další podskupiny, podle toho kdo o ně žádá a jaké mají využití. Jedná se o Standart, Classic, Business, Gold. Karty Business jsou vydávány pouze podnikatelům. Embosované karty typu Gold jsou určeny pouze pro velmi bonitní klienty s dlouhou historií u banky.

Komentáře byly uzavřeny.