Archiv článků na téma Podnikání

Jak založit živnost – Jednoduchý návod

Jak založit živnost

Představa o vaší situaci: chce založit živnost, nikdy dříve jste nepodnikali, nechcete být plátci DPH, nebudete mít provozovnu. K založení živnosti musíte navštívit následující 4 instituce.

Coworking – Praha, Brno, Ostrava – A co to je?

Coworking

Co to je coworking? Myšlenka Coworkingu je jednoduchá – lidé, kteří pracují z domova (na volné noze), si pronajmou společnou kancelář. V té nezávisle na sobě pracují. Každý má své podnikání, sdílejí jen prostory. Pokud podnikáte z domova, tak máte možnost se připojit k lidem, kteří již mají pronajatou kancelář.

Odpovědný zástupce pro provozování živnosti – Kdy je nutný, co musí splnit

7

V případě, kdy podnikatel sám nesplňuje některé všeobecné a zvláštní požadavky pro provozování živnosti, umožňuje mu živnostenský zákon vykonávat podnikatelskou činnost prostřednictvím osoby odpovědného zástupce.

Rozdíl mezi živností ohlašovací (řemeslná, vázaná, volná) a živností koncesovanou

6

Živnostenský zákon rozlišuje dle způsobu vzniku živnostenského oprávnění dvě základní kategorie živností. A to živnosti ohlašovací a živnosti koncesované. Živnosti ohlašovací se pak podle podmínek, které musí žadatel splňovat, člení na živnosti řemeslné, vázané a volné. Úplné výčty jednotlivých živností nalezneme v přílohách zákona o živnostenském podnikání.

Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti – 4 různé termíny

5

Přerušení, pozastavení, zánik a zrušení živnosti jsou 4 různé termíny, kdy každý popisuje jinou situaci. Častým omylem je záměna přerušení a pozastavení živnosti. Všeobecně  je podnikatel oprávněn provozovat živnost až do doby, kdy dojde k zániku daného živnostenského oprávnění. Se zánikem živnostenského oprávnění tedy automaticky zaniká právo provozovat podnikatelskou činnost. Živnostenské oprávnění může být ukončeno několika způsoby, buď se jedná o zrušení živnostenského oprávnění provždy, nebo pouze o přerušení či pozastavení provozování živnosti. V prvním případě se tedy jedná o zánik živnosti trvalé povahy. Přerušení či pozastavení provozování živnosti má pouze charakter dočasné povahy.

Podmínky pro založení a provozování živnosti

4

Živnostenský zákon je založen na principu, že kdo splní předepsané podmínky, má právní nárok na vznik živnostenského oprávnění. Tyto podmínky musí splňovat fyzická osoba nejen jako předpoklad pro vznik živnostenského oprávnění, ale je nutné je dodržovat i v průběhu celého podnikání. V opačném případě může dojít k dočasnému pozastavení provozování živnosti či ke zrušení živnostenského oprávnění. V případě právnické osoby musí tyto podmínky splňovat její odpovědný zástupce.

Rozdíl mezi obchodním a živnostenským rejstříkem

3

Srovnáme-li obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík, najdeme zajisté mezi nimi zásadní rozdíly, které si v následujících řádcích osvětlíme. Živnostenský rejstřík, dříve nazývaný Registr živnostenského podnikání, má oficiální zkratku RŽP. Která je dodnes používaná i pro živnostenský rejstřík.

Jak získat výpis z obchodního rejstříku pro živnostenské podnikání

2

V dnešní době je snad pro každého nejdostupnějším zdrojem informací internet. To stejné platí i v případě obchodního rejstříku. Pokud tedy chce běžný uživatel získat informativní výpis z obchodního rejstříku, nejjednodušší je pro něj najít vše z pohodlí domova na webu. Následující část představí dostupné internetové portály, kde je možné získat výpis z obchodního rejstříku.

Listinný a elektronický opis z obchodního rejstříku z rejstříkového soudu

1

 

Jednou z dalších možností, jak pořídit výpis nebo zjistit potřebné informace z obchodního rejstříku, ať už úředně ověřené či nikoliv, je získat je v úředních hodinách přímo na rejstříkovém soudě, který vede obchodní rejstřík. Informace z obchodního rejstříku každému, kdo se obrátí na soud s žádostí o výpis z obchodního rejstříku, soud takový výpis za poplatek vydá.

Vztah se zákazníky při provozování vlastního eshopu

Vztah se zákazníky

Podnikání v obchodě (a nemusí jít jen o obchod internetový) je podnikání jako každé jiné a stejně jako v ostatních oborech jsou základním předpokladem rozvoje dobré vztahy se zákazníky. Každý, i když pouze potenciální zákazník je důležitý. Při provozování e-shopu proto musíte dbát na to, abyste s ním komunikovali.