Jak získat výpis z obchodního rejstříku pro živnostenské podnikání

2

V dnešní době je snad pro každého nejdostupnějším zdrojem informací internet. To stejné platí i v případě obchodního rejstříku. Pokud tedy chce běžný uživatel získat informativní výpis z obchodního rejstříku, nejjednodušší je pro něj najít vše z pohodlí domova na webu. Následující část představí dostupné internetové portály, kde je možné získat výpis z obchodního rejstříku.

Internetový Portál Justice.cz

Portál Justice.cz je oficiálním serverem českého soudnictví, který je provozován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Předává občanům informace týkající se českého soudnictví a umožňuje vyhledávat data z veřejných registrů. Například z insolvenčního rejstříku včetně seznamu insolvenčních správců, z registru znalců a tlumočníků, státních zástupců a soudců. Z nichž nejvýznamnějším je obchodní rejstřík.

Vyhledávání je velmi jednoduché, pokud známe alespoň jeden charakteristický znak podnikatele, jehož výpis potřebujeme najít, nejlépe tedy jeho obchodní firmu. Hned na úvodní stránce portálu Justice.cz najdeme jednoduchý vyhledávací formulář. Tento formulář umožňuje i vyhledávání dle osoby, avšak zde je nutné zadat celé její jméno včetně diakritiky a rozlišení velkých a malých písmen, jinak bude naše hledání neúspěšné. Pokud bychom chtěli vyhledávat podnikatele podle jiných kritérií (např. podle spisové značky), musíme zvolit odkaz „Pokročilé hledání“, pod kterým se skrývá formulář.

Pokud nemáme dostatečné informace o hledaném podnikateli, můžeme narazit na to, že nám aplikace podnikatele nevyhledá a sdělí následující: „Zadané podmínky by vedly k velice širokému výběru“. A to nastane v případě, že známe jeho přesnou adresu spolu s právní formou, ale bez obchodní firmy či jména osoby. Na první pohled se tato kritéria zdají být dostatečná pro vyhledání podnikatele, ale aplikace obchodního rejstříku společnosti Corpus Solution a.s. podle nich podnikatele vyhledat nedokáže.

Když tedy známe potřebné údaje k vyhledání příslušného podnikatele, aplikace nám zobrazí jeho základní charakteristická data s možností, zda potřebujeme „Výpis platných“, „Úplný výpis“ či dokumenty obsažené ve „Sbírce listin“. Cesta k výpisu OR hledaného subjektu tedy není pomocí aplikace portálu Ministerstva Spravedlnosti ČR nijak obtížná, pokud známe náležité údaje o hledaném subjektu – obchodní firmu, jméno osoby či spisovou značku podnikatele.

Internetové vyhledávače v obchodním rejstříku

Internet nám kromě výše zmíněného veřejného portálu nabízí i různé komerční vyhledávače, které buď po zadání kritérií odkazují přímo na portál Justice.cz nebo samy nabízejí možnost získání úředně ověřeného výpisu za úplatu. Komerční vyhledávače nabízejí většinou totožná pole údajů jako portál Justice.cz, jediným rozdílem tak zůstává design doplněný o reklamu.

Podobné typy vyhledávačů, které po zadání kritérií odkazují na portál Justice.cz jsou:

  • http://www.obchodni-rejstrik.com
  • http://www.rejstrik-obchodni.cz
  • http://justice.oblibena.cz
  • http://www.vyhledavace.cz/obchodni-rejstrik/
  • http://www.profirm.cz/obchodni-rejstrik/

 

Výpis z obchodního rejstříku ověřený notářem

Další možností, jak získat výpis z obchodního rejstříku jsou nabídky notářů se zasláním originálu úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku až do domu za poplatek (např. http://www.vypisyzrejstriku.cz nebo http://www.vypisy.cz). Mezi internetové vyhledávače poskytující informace z obchodního rejstříku, můžeme zařadit i ARES neboli Administrativní registr ekonomických subjektů, který vede Ministerstvo financí ČR. Avšak nutno podotknout, že výpis, který je vygenerován tímto systémem, nemá povahu výpisu z obchodního rejstříku, je to pouze výpis informací vytvořený v aplikaci ARES, která k tomu využívá databázi Ministerstva spravedlnosti ČR.

ARES využívá mimo jiné i data ze Živnostenského rejstříku, Registru ekonomických subjektů, Registru plátců daně z přidané hodnoty či plátců spotřební daně.

 

Czech POINT a výpis z obchodního rejstříku

Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je novým projektem Ministerstva Vnitra ČR. V současné době je zřízeno více než 3000 kontaktních míst po celé ČR na obecních a krajských úřadech, vybraných pracovištích České pošty, v kancelářích Hospodářské komory a také notářů. Dokonce se nachází i v zahraničí na Velvyslanectvích ČR nebo Generálních konzulátech ČR, včetně Izraele či Jihoafrické republiky.

Má za úkol zjednodušit občanům vyřizování záležitostí týkající se veřejné správy. Czech POINT poskytuje na všech svých pobočkách ověřené výpisy z obchodního rejstříku, z Katastru nemovitostí, ze Živnostenského rejstříku, z Rejstříku trestů a výpisy z Insolvenčního rejstříku. Řidič si zde může také zjistit své bodové hodnocení. Výpisy z obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí i ze Živnostenského rejstříku je možné objednat na dobírku prostřednictvím e-shopu na stránkách Czech POINTu.

Výpis z obchodního rejstříku dostane na pobočkách Czech POINTU za úplatu každý, musí však znát identifikační číslo podnikatele. Pracovník kontaktního místa žadateli vydá podle jeho volby buď úplný výpis obsahující celou historii zápisů u příslušného podnikatele, nebo výpis aktuální, ve kterém jsou obsaženy pouze platné údaje o podnikateli. Cena ověřených výpisů činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou další stranu.

Komentáře byly uzavřeny.