Půjčování svých vlastních peněz – Investice do P2P půjček

P2P - peer to peer

Ponechme morálku stranou, v ČR je mnoho lidí, kteří zoufale potřebují peníze. Pokud jsou zapsáni v bankovním registru, tak nemohou jít s žádostí do banky. Pokud jsou zapsáni v registru Solus, tak nemají zpravidla šanci u žádné nebankovní firmy. A zůstávají již jen soukromé osoby. Co se stát jednou z nich?

1. Chci půjčovat své vlastní peníze sám

1.1 Je to výhodné a vyplatí se to

Situace na trhu je maximálně příznivá. Poptávka vysoce převyšuje nabídku a mnozí zájemci jsou odmítáni. Jak již bylo řečeno nemusí se jednat o zadlužené lidi v exekucích. Již jen fakt, že je člověk zapsán v registru je dostatečným důvodem pro to, aby nemohl nikde získat pomoc.

Stejná situace nastává i v případě, pokud člověk prošel insolvenčním řízením (osobním bankrotem). Po dalších 5 let zůstává v insolvenčním rejstříku a je pro bankovní i nebankovní společnosti označen jako velmi rizikový – i když již nic nedluží. A nikdo jej neschválí.

1.2 Co je k tomu potřeba splnit

Dne 1. 1. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, který mimo jiné novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). A ten ten vyžaduje pro zprostředkování nebo poskytnutí půjčky:

  • a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
  • b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem nebo
  • c) 3 roky praxe v oboru

1.3 Kde získat zájemce

Vzhledem k situaci je to nejjednodušší bod.

Inzerovat se dá v internetových inzercích, kde jsou jak sekce nabídka tak i poptávka – oslovíte nabídkou přímo zájemce. nebo můžete reagovat na jako požadavek. Výhodou je, že zpravidla velmi detailně popisují svoji situaci. Můžete si tam vybrat dlužníka, který bude splňovat vaše kritéria.

Další možnosti jsou pomocí plakátů na ulici. Takřka na každém sloupu je vylepena nějaká nabídka rychlé půjčky – právě od soukromé osoby. Ideální na zmíněných možnostech je, že jsou prakticky zadarmo. Novinová inzerce je již dražší a konkurence větší. Dostat se tedy k těm nejbonitnějším žadatelům je již náročnější.

Veškeré investované peníze jsou řádně kryty. Drtivá většina investorů požaduje ručení majetkem. To má za následek, že jsou ochotni přijímat i klienty, kteří půjčené peníze použijí na splacení jiné půjčky. Banky tyto praktiky odmítají.

1.4 Ideální výše úspor na investici

V soukromém sektoru je nutno mít úspory v řádech milionů. I to se ale dá obejít.

Prvním způsobem je přesunutí svého zájmu do pole P2P půjček. Zde stačí investice již od 10 000 Kč. Případně zůstat v tomto oboru a soustředit se na menší částky.

V posledních měsících získává na popularitě SMS půjčka – možnost půjčit si peníze před výplatou. K dispozici jsou částky v rozmezí 1000 Kč až 5000 Kč. Z toho vyplývá, že je na trhu místo i pro menší investory, kteří nedisponují volnými miliony. I když je zde velmi vysoké RPSN je třeba počítat s automatizací. Za půjčených 1000 Kč je zpravidla navýšení okolo 50 Kč až 100 Kč.

1.5 Nevýhody investice do půjček

Nevýhody jsou velmi rozporuplné. Pokud jsou peníze uloženy v bance, tak jsou úročeny malým úrokem, ale jsou ihned k dispozici. U této investice jsou úročeny vysoce, ovšem nejsou v případě potřeby k dispozici. Rozporuplností je zde právě ona dostupnost. U investic jsou peníze vždy dány pryč a nepočítá se s nimi v případě nouze. Takže nedostupnost není jako argument proti příliš silný. To samé platí i v případě P2P půjček.

  • nesplácení – u malých půjček se jedná o 8% neplatičů, u vyšších až 14% neplatičů
  • insolvence – během následujících maximálně 5 let by vám byl povinen vrátit minimálně jen 30% dluhu
  • promlčení – pokud není v závazku jednáno, tak je po 4 letech promlčen (není-li smlouvou stanoveno jinak)
  • úmrtí – dědic má 30 dní na to, aby se dědictví zřekl (a to včetně majetku)

2. Peer to Peer půjčky – P2P

Pozor – tento systém k nám přišel ze zahraničí – UK a USA. V těchto zemích funguje podstatně jiným způsobem a české verze jsou odlišné. V zahraničí se jedná spíše o investovaní, velmi podobné například akciím. Nakupujete, prodáváte a obchodujete s půjčkami. V ČR tyto služby spojí věřitele a žadatele. A již žádné další transakce neumožňují. Nelze pohledávky prodávat a nakupovat. Je to tedy velmi odlišný koncept, i když pod stejným jménem P2P (peer to peer).

2.1 Jak fungují takovéto půjčky

Fungují tak, že dlužník si podá poptávku. Například požádá o 200 000 Kč bez zástavy nemovitosti, s doložením příjmu a bez ručitele. Vy mu můžete nabídnout např. od 10 000 Kč až do celé sumy 200 000 Kč. Pokud nabídnete celou částku, on ji přijme a obchod je uzavřen. Pokud nabídnete menší, tak se čeká na další nabídky a na dosažení celé částky.

Je-li obchod uzavřen, tak vše následně probíhá přes prostředníka. Který jedna předá peníze a zajistí veškerou právní ochranu. Zároveň se stará i o zpětné vybírání splátek a přerozdělování mezi věřitele (investory). S těmito pohledávkami nelze obchodovat dle toho, jak se jeví obchod výhodný (splácení, splácení po splatnosti, neplatič) – zásadní rozdíl oproti zahraničím P2P.

2.1 Požadavky na investora

Nejsou kladeny v podstatě žádné. Jen mít peníze.

2.2 Kde lze investovat do Peer to Peer

V ČR existují dva zavedené a ověřené portály (pod dohledem ČNB): www.loanis.cz a www.bankerat.cz.

2.3 Možná rizika spojená s P2P

Oproti osobnímu půjčování jsou rizika rozmělněna mezi více investic. Každému žadateli dáte jen část a investujete do více obchodů.

Nesplácení, insolvence, promlčení, dědictví – stejné jako v prvním případě, pouze je zde ošetřeno promlčení, kdy zprostředkovací společnost bude vše včas řešit.

Krach firmy – přibývá nový problém. Co když zkrachuje samotný společnost, přes kterou jste investovali? Jelikož smlouvy uzavírá s dlužníky ona, má veškeré podklady a i vše je vázáno na její jméno. V zahraničí v podobným krachům již došlo. A investoři přišly o všechny své peníze.

3. Závěr o investování do půjček

Byly vám předloženy všechny fakta. Zhodnocení a závěr je již na každém zvlášť. Na jednu stranu jsou zde vysoké výnosy. Ty jsou ale spojeny i s riziky takřka na každém kroku.

Komentáře byly uzavřeny.