Jak funguje (resp. nefunguje) předmanželská smlouva, praktické info do života

svatba

Pokud jste se nikdy dříve o toto téma nezajímali, tak pro vás tento článek bude velmi poučný. Možná i docela překvapivým uvedením do reality. Pokud máte byť i malé povědomí o této problematice, tak se nic nové nedozvíte.

Platí všeobecné povědomí, že dojde-li ke svatbě bez předmanželské smlouvy, tak bude majetek při rozvodu rozdělen na poloviny. Ale bude-li smlouva uzavřena, tak si každý nechá tolik majetku/peněz kolik je určeno ve smlouvě. Což není pravda.

Předmanželská smlouva chrání pouze majetek, který byl získán před svatbou. A to je vše! Majetek, který je získán po svatbě, se musí dělit 50/50. Toto žádná smlouva již neochrání. Bez ohledu na to, kdo v manželství peníze vydělával, kdo dělal dluhy nebo peníze jen utrácel. Vše se dělí na poloviny.

Dva důležité pojmy pro další čtení:

výhradní vlastnictví – tento majetek je jen můj, s nikým se nebudu dělit

společné jmění manželů – tento majetek se bude dělit 50/50

Rozvod manželství bez uzavřené předmanželské smlouvy

Představme si Honzu, který má na bankovním účtu 1 000 000 Kč. A Blanku,  která má na účtu 0 Kč. Nadejde jejich veliký den, ožení se a spokojeně spolu žijí 5 let. Za těchto 5 let Honza vydělal další 1 000 000 Kč a Blanka vydělala 0 Kč.

Jak to bude při rozvodu?

Honza měl před svatbou 1 000 000 Kč. Jelikož nebyla uzavřena předmanželská smlouva, tak po svatbě se tyto peníze přetransformovaly do společného jmění manželů. Honza během manželství vydělal další 1 000 000 Kč. Jelikož se jedná o příjem během manželství, tak opět spadá do společného jmění manželství.

Společné jmění manželů tedy činí 2 000 000 Kč. To se rozdělí 50/50. Honza dostane 1 000 000 Kč. Blanka dostane 1 000 000 Kč.

Rozvod manželství s uzavřenou předmanželskou smlouvou

Představme si naprosto stejnou situaci. Honza má na účtu 1 milion, Blanka 0 Kč. Během doby trvání manželství Honza vydělal další 1 milion a Blanka 0 Kč.

Honza myslel na budoucnost a uzavřel předmanželskou smlouvu. Ve které si vymínil, že za svobodna našetřený 1 milion bude jeho výhradním vlastnictvím a nebude spadat do společného jmění manželů.

Po rozvodu bude situace následující:

Honzovo výhradní vlastnictví je 1 000 000 Kč (peníze, které vydělal před svatbou). A společné jmění manželů činí 1 000 000 Kč (peníze, které vydělal po svatbě). Honza si tedy odnese 1 500 000 Kč (výhradní vlastnictví + polovina společného) a Blanka si odnese 500 000 Kč (polovinu společného jmění). Honza nemůže v předmanželské smlouvě nijak ochránit příjmy, které získá během manželství.

V tomto případě to pro Honzu až tak katastroficky nedopadlo. V životě to ovšem chodí tak, že do manželství by vstupoval s pár tisícovkami na účtu (které by se nedělily). A až během manželství by nabyl miliony z podnikání (které by se již dělily).

Shrnutí předmanželské smlouvy

Předmanželská smlouva může chránit majetek, který byl získán pouze před uzavřením sňatku. Může se jednat o peníze v bance, nemovitosti… . Při uzavření předmanželské smlouvy se tento majetek stává výhradním vlastnictví. A při rozvodu se nedělí.

Jakýkoli majetek získaný po svatbě se dělí. A nelze tomu zabránit ani předmanželskou smlouvou!

Bohatý milionář se může oženit s mladou chudou dívkou. A v předmanželské smlouvě si může vymínit, že v případě rozvodu dívka nic nedostane. Tato smlouva je ale ovšem platná jen na majetek, který byl získán před svatbou. O vše, co vydělá po svatbě, se musí dělit 50% – 50%. A nelze tomu nijak zabránit.

Další radosti manželství a tahání se o majetek

Situace může býti již dosti zlá – nabytý majetek během manželství nelze nijak chránit. Ale může to být horší… .

V určitých případech může soud předmanželskou smlouvu zcela zrušit – i pokud jsou všechny její náležitosti v pořádku. V určitých případech může soud smlouvu značně omezit – opět i pokud je smlouva legálně v pořádku. Soud dále může při rozvodu určit placení výživného jednomu z partnerů jedním z partnerů… .

Obzvláště neveselá situace je v případě, kdy jeden partner vydělával a druhý si půjčoval. Kdy by například Honza vydělal za dobu manželství 1 000 000 Kč a Blanka si vzala nebankovní půjčku ve výši 1 000 000 Kč. Po rozvodu by každý odešel s 500 000 Kč na účtu + 500 000 Kč dluhu u nebankovní společnosti.

Vyvádění peněz ze společného jmění před rozvodem (podvody)

Pokud má Honza předmanželskou smlouvu, tak ví, že mu manželka na našetřený 1 milion ve výhradním vlastnictví nesáhne. Ale rovněž ví, že se bude muset dělit o 1 milion, který vydělal po dobu trvání manželství.

Pokud se Honza nechce dělit, tak musí nechat tento vydělaný 1 milion zmizet z jeho bankovního účtu.

Méně kreativní možností je založení firmy v zahraničí, kupování zahraničních nemovitostí v daňových rájích, zakládání bankovním účtů ve Švýcarsku, kupování akcií apod. Blanka si může najmout profesionální kancelář, která se zabývá hledáním majetku před rozvody (tyto specializované právní kanceláře existují). Pro odborníky nebude těžké takovéto vyvádění majetku sledovat a prokázat.

Mezi více kreativní možnosti spadá například výběr peněz v hotovosti. Nákup fyzického zlata. Které se následně uloží v sejfu v bance. A jediným pojítkem mezi majetkem a vámi bude malý klíček od sejfu. Případně zlato můžete zakopat na zahradě a zmizí již i to poslední pojítko.

Mezi nejkreativnější způsoby můžeme označit například nákup Bitcoinů (ano, u soudů se již podobné případy objevily – manžel před rozvodem vyměnil všechny peníze na účtu za Bitcoiny).  Legislativa v tomto ohledu mírně zaspala a stále není jasné, jestli vlastnění Bitcoinu lze považovat za majetek a má-li se dělit při rozvodu.

V neposlední řadě se nabízejí i dlouhodobé podvody “omlouvám se, ale jsem tajný gambler“. Pokud manžel tuší, že se schyluje k rozvodu, tak začne vybírat z bankomatu pravidelně peníze. Každý den 5 000 Kč – 10 000 Kč. S nimi zamíří do kasina, chvilku si zahraje, většinu peněz si schová.

Dojde-li za pár měsíců na rozvod, účet je tou dobou již dávno prázdný, manžel se přizná k gamblerství, soud má důkazy (dlouhodobý výběr z bankomatů, svědectví z kasín)… . Rovněž si může nadělat i dluhy, peníze ukrýt na pozdější splacení a polovinu dluhů přenechat manželce.

Všechny tyto podvody jsou samozřejmě realizovatelné, pokud se jedná o menší objemy peněz. A pokud nikdo nemá dokonalý přehled o finanční situaci dané osoby. Například v případě celebrit se již jedná o tak vysoké částky a povědomí o jejich finanční situaci je natolik veliké, že to nepřipadá v úvahu.

Závěr je snadný – Pokud se chcete vyhnout problémům, tak vstupte do manželství s tím, kdo vydělává stejně jako vy. A má i stejný přístup k šetření/utrácení peněz. Bude-li při rozvodu vše rozděleno 50/50, tak se nic neděje.

Komentáře byly uzavřeny.