Investice do těžby zlata – Firmy zkoumající těžební ložiska

Ložisko zlata

V posledním roce byl zaznamenán veliký růst firem, které se zabývají hledáním a zkoumáním ložisek zlata. A investoři silně slyší. Riziko je zde samozřejmě vysoké. Ale to je mnohokrát vyváženo tím, jaké bude zhodnocení vložených financí v případě úspěchu. Tedy nalezení bohatého ložiska na zlato.

Giganti těží, ale nezkoumají

Velicí hráči na trhu se v posledním období zabývali především těžkou, zkoumání bylo odsunuto do pozadí. Spoléhali se především na svá stará naleziště a ty jsou nyní skoro vyčerpána. Menší společnosti, které se výzkumem přímo zabývají, tak mají v rukou cenná data.

Tito tzv. “zlatí junioři” se kromě výzkumu i okrajově zabývají i těžbou, která však nepokryje plně náklady. Proto hledají jiné cesty financování – především prodejem akcií. A tak se investorům nabízí podpořit výzkum a doufat ve zlatý úspěch.

Rizikem je zkoumání samotné

Základním rizikem u takovéto investice je velikost firmy, kdy se nejedná o zavedené a stabilní subjekty s pevným základem. Například během světové finanční krize se “zlatým juniorům” natolik zvýšily náklady, že někteří byli donuceni svoji činnost razantně omezit nebo dokonce i zastavit. Dalším rizikem je, že tyto firmy pouze spotřebovávají peníze a nic neprodukují. Pouze až v okamžiku nálezu ložiska nastane mnohonásobné zhodnocení. A tak dlouho finance nemusejí vystačit.

Byrokracie chránící investory

Dalším rizikem je byrokracie, která může celé podnikání velice ztížit. “Zlatí junioři” se již v minulosti snažili zvýšit cenu svých akcií vypouštěním nepravdivých informací. tedy vypustit informaci, že se chystá odhalení nového ložiska. Což nebyla pravda. Pouze to mělo za účinek zvýšení ceny jejich akcií a zvýšení poptávky. To vedlo k zavedení další byrokratických procedur. Jednalo se například o zvýšení počtu nutných vrtů, což opět vede ke zvýšení nákladů.

Vývoj politické situace

Největší ložiska se nacházejí na politicky velmi nestabilních územích (Afrika). Proto je nutné nejprve zvážit možný vývoj v zemi, ve které firma působí, a dopady na podnikání. Rozhodnutí vyžaduje jak přehled o světovém dění, tak i dobré znalosti a instinkt.

Potenciál 300% až 500%

Investice do juniorů je velmi riziková a v případě úspěchu i velmi výnosná. Pokud investor očekává zhodnocení pouze 50% až 100% neměl by se do tohoto oboru pouštět. Na trhu je spousta jiných příležitostí s menším rizikem. Investice do kvalitních juniorů má očekávaný 300% až 500% růst.

Načasování investice

Experti působící v tomto oboru se již mnohokrát přesvědčili, jak kritické je dobré načasování. Všeobecně se nedoporučuje investovat do “zlatých juniorů”, u kterých cena prudce stoupá. Mnohem výnosnější je najít juniory, kteří stagnují a případně ještě chvíli budou, ale hlavní růst je teprve čeká.

Odhadnout tuto situaci u konkrétní společnosti je již tím, co dělá z investorů úspěšné investory.

Komentáře byly uzavřeny.